Tiếng Việt ENGLISH 日本の 中文
     
 
About Us Products Services Trade Project News FAQ Recruitment Contact Us
News and Events
See other news
Online support
YAHOO
Công ty Đại Phát
SKYPE
Công ty Đại Phát
 
Hotline
08 3547 2530    Kinh doanh 1
0905 279 999    Kinh doanh 2
Hỏi đáp

In an effort to provide you with boiler experience, we have set out a number of frequently asked questions to quickly bring customers to find out

If you do not find what you are looking for, please send QUESTION to us. We will provide information to you in the shortest time

Câu hỏi 1: Nồi hơi là gì?

Câu hỏi 2: Vì sao phải sử dụng nồi hơi?

Câu hỏi 3: Nồi hơi gồm những thông số nào?

Câu hỏi 4: Cách để tôi chọn loại nồi hơi phù hợp?

Câu hỏi 5: Công ty tôi đang sử dụng nồi hơi đốt dầu có công suất 4T hơi/h, áp suất 10 bar. Kế hoạch sắp tới chúng tôi dự định mở rộng dây chuyền sản xuất nên cần nâng công suất hơi hiện có. Xin Quý Công ty tư vấn cho chúng tôi phương án đầu tư loại nồi hơi nào cho phù hợp với công suất khoảng 10T hơi/h, áp suất 10 bar. Ngoài phướng án đầu tư mới thì chúng tôi cũng quan tâm đến phương án cải tạo nồi hơi cũ để tiết kiệm chi phí. Xin cảm ơn

Chào bạn!

Back Go to top

Copyright ©Đại Phát Environment Energy Mechanical Engineering Co., Ltd

Address: 22/1B Yen The Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone:  84.8.35472530    |    Fax: 84.8.35472531    |    Email: info@daiphatpower.com.vn