Tiếng Việt ENGLISH 日本の 中文
     
 
About Us Products Services Trade Project News FAQ Recruitment Contact Us
 
 
 

Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí Năng lượng Môi trường Đại Phát được thành lập theo nhu cầu phát triển của thị trường Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng gắn kết với môi trường, cùng với xu thế phát triển xanh toàn cầu, trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất của thế giới làm nền tảng cho sự phát triển, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực nhiệt, năng lượng và môi trường tại Việt Nam. Công ty chúng tôi quy tụ và thu hút chất xám của các cán bộ khoa học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Nhiệt – Môi trường, đồng thời phát huy sự hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Details
 
 
  Customer Support:  
Products
LÒ HƠI TẦNG SÔI
LÒ DẦU TẢI NHIỆT
LÒ SẤY CÔNG NGHIỆP
LÒ HÓA KHÍ BIOMASS
HỆ THỐNG XỬ LÝ NHIỆT RÁC THẢI
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MINI
 
Photos activities

Copyright ©Đại Phát Environment Energy Mechanical Engineering Co., Ltd

Address: 22/1B Yen The Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone:  84.8.35472530    |    Fax: 84.8.35472531    |    Email: info@daiphatpower.com.vn